– Det er vanskeleg å sjå korleis over­belasta legar skal kunna jobba endå meir