Sterk auke i talet på ungar som blir mobba: – Me må ikkje lukka augo