Mindre press på sengepostane – men held fram med auka beredskap