Nedbør i vente over store delar av landet: Paraplyen må fram