Dette seier departe­mentet om barne­hagane som legg ned