Noregs Bank hevar styringsrenta med 0,25 prosentpoeng