Vald og trugsmål mot tilsette i Stord-skulen. Angeltveit lovar tiltak