– Inn­korting på 10-15 minutt vil kosta nærare to milliardar kroner