Auke i arbeids­ledige: Rundt 200 blir permitterte i lokal verksemd