Veit ikkje kor mange gonger brua har blitt automatisk stengt

foto