Samla inn under­skrifter for papir­lause: – Ei sak som må få merksemd