Medan Stord-politikarane behandlar neste års krise­budsjett, er ordføraren på «øy­hopping» i Karibia