Skal busetja 105 flyktningar - ønskjer samarbeid for å etablera nye bustader

foto