Så mykje kaiplass ber Skyss om på Skotabergkaien

foto