Fleirtal om å senda forslag om skule­nedlegging på høyring