Nesten halvparten døydde i dei mest utsette merdane