Heiane-bedrifta har halvert produk­sjonen av verne­masker. No prøver dei ut ny satsing

foto