Her vil grunn­eigar byggja tre naust, parkering og kai­kranar. Dette seier kommunen

foto