No har nokon kjøpt «hotellet» her. Dette er planane