Angeltveit: – Kjem ikkje til å stoppa ei sak som har komme så langt