Sterke reaksjonar på kutt­forslag: – Me går jo tilbake i tid