Desse kjemikaliane vil Johan Castberg sleppa ut i fjorden