Denne saka blei viktig då Gro og Helga skulle bestemma seg