– Me drar det ikkje ut berre for å dra det ut

foto