Blod på flyet etter kollisjon med fugle­flokk. Slik er fly­plassen sitt nye fellings­løyve