Vil gje pengar til vatn- og avløpsprosjekt i Sagvåg