Barnehage-floken: – Vil ha klar løysing i midten av februar