foto

– Det har ikkje gått heilt opp for meg at Even er død. Eg går framleis og ventar på han