Ein av dei dyraste bustadane i Stord den siste månaden