Innstiller på ny driftsmodell for Hagerupshuset. Opnar for å «sparka ut» pensjonistane etter snart 40 år