Ser på mellombels reinsekrav-løysing: – Ei mykje betre ordning enn at kvar utbyggar skal gjera sitt