Heiane-planane hans har førebels blitt hindra. No får Johan Bertil støtte frå politikar