Den nye SKL-generatoren produserer straum tilsvarande snittbruken frå 8.000 husstandar