Forlengde fristen for denne rektor­jobben. Dette skjedde

foto