Barne­hage på Stord stengjer døra: – Det var mange kjensler