Ser på brakke­riggar som ei mogeleg løysing på barnehage-krisa