Difor kutta politikarane i ekstra­løyvinga til Utslette­vegen