Eigarane putta 40 millionar inn i Fronta: – Viser at dei har tru på selskapet