Det er stor aktivitet i Fitjar rådhus når formannskapet er i gang med teljinga. Resultatet etter førehandsstemmene viser tett og jamn innspurt.