Starta honning-produksjonen i 2019. Fem år seinare er den best i landet