Veg blei stengd etter at mur rasa. Dette skjer vidare