Barne­hagen skal stenga: – Me blei leie oss og provoserte