Eli og Tove er to av dei frivillige som skal ta imot pasientar og pårørande med eit smil