Mannen hevda at kona hadde ramla på sykkel. Blei ikkje trudd

foto