Han er ikkje i tvil i spørsmålet om ny sjukeheim

foto