«Stinn brakke» i Sveio då vegvesenet hadde E39-møte