Henrik (5) og Pernille (3) vil gje gåver til nokon som treng det meir enn dei