Regjeringa: Ikkje aktuelt å fjerna heilagdagar i Noreg

foto