«Whiteout» var sakna i over eitt døgn. No er ho funnen