Dobla inntektene: – Me har framleis kostnadar som heng igjen